Om u beter van dienst te kunnen zijn maakt MEV Nederland gebruik van functionele, analytische tracking cookies en vergelijkbare technologie, die door MEV Nederland of derden worden geplaatst. Nadere informatie kunt u vinden op onze "Privacyverklaring MEV Nederland" pagina.

PRIVACY BELEID MEV NEDERLAND B.V.

Dit is het privacy beleid van MEV Nederland B.V. (hierna: MEV), KvK-nummer: 820424183. In dit beleid treft u alle informatie aan over de persoonsgegevens die MEV verzamelt, verwerkt en de doeleinden waarvoor gegevens kunnen worden gebruikt.

Wij verzamelen gegevens van gebruikers en klanten, eigenlijk van iedereen die direct of indirect contact heeft (gehad) met ons. MEV, gevestigd en kantoorhoudende aan De Veldoven 3, (3342 GR) Hendrik-Ido-Ambacht, is verantwoordelijk voor de in dit beleid genoemde verwerkingen van persoonsgegevens en heeft hierbij een gerechtvaardigd belang.

Dit privacy beleid is van toepassing op alle gegevens die MEV verwerkt. MEV gaat zo zorgvuldig en vertrouwelijk mogelijk om met de verwerking van persoonsgegevens en handelt conform de geldende wet- en regelgeving.

Als u op onze website links aantreft naar websites van derden wijzen wij erop dat wij niet verantwoordelijk zijn voor de verwerking van uw persoonsgegevens via deze websites. Dit privacy beleid is niet van toepassing op het gebruik van andere websites. Wij verwijzen naar de websites van de betreffende derden voor hun privacy beleid.

Onze website wordt continu aangepast door voortdurende ontwikkelingen in onder meer wet- en regelgeving. Dit privacy beleid wordt als gevolg daarvan van tijd tot tijd aangepast. Wij adviseren u dan ook de website regelmatig te raadplegen. De actuele versie van het privacy beleid is altijd te vinden op de website. Neem het beleid regelmatig door om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen. In het beleid wordt altijd de laatste datum van wijziging aangegeven.

Dit privacy beleid is voor het laatst gewijzigd op: 24-04-2018.

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn gegevens die iets zeggen over u, die verwijzen naar u of die MEV op andere wijze in verband kan brengen met u. U deelt persoonsgegevens met ons als u contact met ons opneemt per telefoon of e-mail.

Welke persoonsgegevens verzamelen en verwerken wij? En wat doen wij met uw gegevens?

  • Bedrijfsnaam en gegevens (voor zover dit persoonsgegevens zijn);
  • NAW-gegevens en het geslacht van de contactpersoon;
  • e-mailadres van de contactpersoon;
  • telefoonnummer van de contactpersoon;
  • IP-adressen;
  • andere persoonsgegevens die u ongevraagd aan ons verstrekt, bijvoorbeeld in het bericht dat u ons stuurt.

Wat zijn de doeleinden van het verzamelen en de verwerking van de persoonsgegevens?

Het uitvoeren van een overeenkomst ten behoeve van of met betrekking tot onze dienstverlening:

  • het opnemen van contact met u, indien u hierom verzoekt;
  • het beoordelen of u in aanmerking komt voor een functie bij MEV en/of andere zaken die nodig zijn om de totstandkoming van een dienstverband te realiseren;
  • het beantwoorden van uw vragen en het voeren van overleg c.q. onderhandelingen met u als potentiële opdrachtgever.

Wij zullen uw persoonsgegevens niet voor andere dan bovengenoemde doeleinden verwerken, tenzij u voorafgaande schriftelijke toestemming hebt gegeven en/of wij dit op grond van de wet mogen of moeten doen.

Hoe kan u uw persoonsgegevens bekijken, wijzigen of laten verwijderen?

Een verzoek tot het inzien, wijzigen of verwijderen van persoonsgegevens kan worden gedaan door een e-mail te sturen aan: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
Voordat wij iets ondernemen naar aanleiding van uw verzoek, en/of informatie aan u verstrekken, zullen wij uw identiteit moeten verifiëren en kunnen vaststellen. Binnen 4 weken zal u van ons een reactie ontvangen op uw verzoek.

Welke rechten heeft u nog meer?

U hebt het recht tegen de verwerking van persoonsgegevens bezwaar te maken indien daar in uw specifieke situatie redenen voor zijn.

Ook heb u het recht op beperking van verwerking. Dit recht houdt in dat u om beperking van verwerking van uw persoonsgegevens kunt verzoeken als de juistheid daarvan niet vaststaat, als de verwerking onrechtmatig is en/of MEV zich zou verzetten tegen het wissen van de gegevens terwijl MEV de persoonsgegevens niet meer nodig heeft en u deze wel nodig heeft en bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking.

Daarnaast heeft u het recht op overdraagbaarheid van gegevens. Dit betekent dat u uw persoonsgegevens die aan ons zijn verstrekt bij ons kunt opvragen en verkrijgen om deze aan een andere partij over te dragen.

Wanneer u gebruik wil maken van een van deze rechten kunt u een verzoek per e-mail richten aan: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Voordat wij iets ondernemen naar aanleiding van uw verzoek, en/of informatie aan u verstrekken, zullen wij uw identiteit moeten verifiëren en kunnen vaststellen. Binnen 4 weken zal u van ons een reactie ontvangen op uw verzoek.

Wat is de bewaartermijn van de persoonsgegevens?

De persoonsgegevens worden door MEV gebruikt en bewaard conform hetgeen hierover in de wet- en regelgeving is bepaald, namelijk niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor de gegeven worden verzameld en worden verwerkt.

Met wie delen wij uw gegevens?

Wij verstrekken uw gegevens niet aan derde partijen zonder vooraf gegeven schriftelijke toestemming, tenzij dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst of als MEV op basis van wet- of regelgeving hiertoe verplicht is. Wij kunnen onder omstandigheden en op verzoek van een bevoegde autoriteit verplicht zijn uw gegevens te delen met politie, justitie, toezichthouders en de Belastingdienst. Ook kan een rechter ons bevelen gegevens te overleggen.

Beveiliging

MEV gaat uiterst zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Wij hebben passende technische en organisatorische maatgelen genomen om uw gegevens te beschermen tegen verlies, misbruik, oneigenlijke verwerking of onrechtmatig gebruik. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de Gegevens afgeschermd is en dat onze voorzorgsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Daarnaast maakt MEV gebruik van SSL-certificaten ten behoeve van de veilige overdracht van uw gegevens en communicatie. Er wordt ook gebruik gemaakt van de geldende standaarden voor informatiebeveiliging zoals een firewall en versleutelingsmaatregelen ter voorkomen van toegang tot gegevens door onbevoegde derden. De data worden beheerd en opgeslagen op locaties die technisch beveiligd zijn.

Contact

U kunt contact met ons opnemen naar aanleiding van dit privacy beleid per e-mail op het
e-mailadres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
Als u een klacht wil dienen over onze verwerking van uw persoonsgegeven kun u dit doen bij en door contact op te nemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

MEV Nederland BV

De Veldoven 3
3342 GR Hendrik-Ido-Ambacht
Tel: +31 78 744 00 51
Mail:Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

KvK: Centraal Gelderland 09193130
BTW: NL8204.24.183B01

MEV® ist als Wort- und Bildmarke geschützt (internationale Marke Nr. 1 169 068).

Verantwortlich

MEV Eisenbahn-Verkehrsgesellschaft mbH
Telefon: +49 621 728 45 0
Telefax: +49 621 728 45 27
Mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Am Victoria-Turm 2
D - 68163 Mannheim

Geschäftsleitung: Lutz Ludewig
Gerichtsstand: Amtsgericht Mannheim
Registernummer: HRB 9554
Umsatzsteuer-Ident-Nr.: DE 205 248 107

Verantwortlich für die Inhalte

Elke Roßberg-Wiltschko
Mobil: +49 172 741 81 22
Telefon: +49 621 728 45 10
Telefax: +49 621 728 45 27
Mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Am Victoria-Turm 2
D-68163 Mannheim

Konzeption, Design und Realisierung

Gestaltung und Realisation
COSA LOGO - Agentur für Mediengestaltung
Webdesign in Mannheim

Bildnachweis

Studio Omori, Michael Kirchner
Portrait- und Businessfotografie
www.omori.de

Eigenproduktion MEV-Mitarbeiter


Disclaimer

1. Inhalt des Onlineangebotes

Der Autor übernimmt keinerlei Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Autor,welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen, sofern seitens des Autors kein nachweislich vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden vorliegt.

Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Autor behält es sich ausdrücklich vor, Teile der Seiten oder das gesamte Angebot ohne gesonderte Ankündigung zu verändern, zu ergänzen, zu löschen oder die Veröffentlichung zeitweise oder endgültig einzustellen.

2. Verweise und Links

Bei direkten oder indirekten Verweisen auf fremde Webseiten ("Hyperlinks"), die außerhalb des Verantwortungsbereiches des Autors liegen, würde eine Haftungsverpflichtung ausschließlich in dem Fall in Kraft treten, in dem der Autor vonden Inhalten Kenntnis hat und es ihm technisch möglich und zumutbar wäre, die Nutzung im Falle rechtswidriger Inhalte zu verhindern.

Der Autor erklärt hiermit ausdrücklich, dass zum Zeitpunkt der Linksetzung keine illegalen Inhalte auf den zu verlinkenden Seiten erkennbar waren. Auf die aktuelle und zukünftige Gestaltung, die Inhalte oder die Urheberschaft der gelinkten/verknüpften Seiten hat der Autor keinerlei Einfluss. Deshalb distanziert er sich hiermit ausdrücklich von allen Inhalten aller gelinkten /verknüpften Seiten, die nach der Linksetzung verändert wurden. Diese Feststellung gilt für alle innerhalb des eigenen Internetangebotes gesetzten Links und Verweise sowie für Fremdeinträge in vom Autor eingerichteten Gästebüchern, Diskussionsforen und Mailinglisten. Für illegale, fehlerhafte oder unvollständige Inhalte und insbesondere für Schäden, die aus der Nutzung oder Nichtnutzung solcherart dargebotener Informationen entstehen, haftet allein der Anbieter der Seite, auf welche verwiesen wurde, nicht derjenige, der über Links auf die jeweilige Veröffentlichung lediglich verweist.

3. Urheber- und Kennzeichenrecht

Der Autor ist bestrebt, in allen Publikationen die Urheberrechte der verwendeten Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und Texte zu beachten, von ihm selbst erstellte Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und Texte zu nutzen oder auf lizenzfreie Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und Texte zurückzugreifen.

Alle innerhalb des Internetangebotes genannten und ggf. durch Dritte geschützten Markenund Warenzeichen unterliegen uneingeschränkt den Bestimmungen des jeweils gültigen Kennzeichenrechts und den Besitzrechten der jeweiligen eingetragenen Eigentümer. Allein aufgrund der bloßen Nennung ist nicht der Schluss zu ziehen, dass Markenzeichen nicht durch Rechte Dritter geschützt sind!

Das Copyright für veröffentlichte,vom Autor selbst erstellte Objekte bleibt allein beim Autor der Seiten. Eine Vervielfältigung oder Verwendung solcher Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und Texte in anderen elektronischen oder gedruckten Publikationen ist ohne ausdrückliche Zustimmung des Autors nicht gestattet.

Subcategorieën