PRIVACY BELEID MEV NEDERLAND B.V.

Dit is het privacy beleid van MEV Nederland B.V. (hierna: MEV), KvK-nummer: 820424183. In dit beleid treft u alle informatie aan over de persoonsgegevens die MEV verzamelt, verwerkt en de doeleinden waarvoor gegevens kunnen worden gebruikt.

Wij verzamelen gegevens van gebruikers en klanten, eigenlijk van iedereen die direct of indirect contact heeft (gehad) met ons. MEV, gevestigd en kantoorhoudende aan De Veldoven 3, (3342 GR) Hendrik-Ido-Ambacht, is verantwoordelijk voor de in dit beleid genoemde verwerkingen van persoonsgegevens en heeft hierbij een gerechtvaardigd belang.

Dit privacy beleid is van toepassing op alle gegevens die MEV verwerkt. MEV gaat zo zorgvuldig en vertrouwelijk mogelijk om met de verwerking van persoonsgegevens en handelt conform de geldende wet- en regelgeving.

Als u op onze website links aantreft naar websites van derden wijzen wij erop dat wij niet verantwoordelijk zijn voor de verwerking van uw persoonsgegevens via deze websites. Dit privacy beleid is niet van toepassing op het gebruik van andere websites. Wij verwijzen naar de websites van de betreffende derden voor hun privacy beleid.

Onze website wordt continu aangepast door voortdurende ontwikkelingen in onder meer wet- en regelgeving. Dit privacy beleid wordt als gevolg daarvan van tijd tot tijd aangepast. Wij adviseren u dan ook de website regelmatig te raadplegen. De actuele versie van het privacy beleid is altijd te vinden op de website. Neem het beleid regelmatig door om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen. In het beleid wordt altijd de laatste datum van wijziging aangegeven.

Dit privacy beleid is voor het laatst gewijzigd op: 24-04-2018.

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn gegevens die iets zeggen over u, die verwijzen naar u of die MEV op andere wijze in verband kan brengen met u. U deelt persoonsgegevens met ons als u contact met ons opneemt per telefoon of e-mail.

Welke persoonsgegevens verzamelen en verwerken wij? En wat doen wij met uw gegevens?

  • Bedrijfsnaam en gegevens (voor zover dit persoonsgegevens zijn);
  • NAW-gegevens en het geslacht van de contactpersoon;
  • e-mailadres van de contactpersoon;
  • telefoonnummer van de contactpersoon;
  • IP-adressen;
  • andere persoonsgegevens die u ongevraagd aan ons verstrekt, bijvoorbeeld in het bericht dat u ons stuurt.

Wat zijn de doeleinden van het verzamelen en de verwerking van de persoonsgegevens?

Het uitvoeren van een overeenkomst ten behoeve van of met betrekking tot onze dienstverlening:

  • het opnemen van contact met u, indien u hierom verzoekt;
  • het beoordelen of u in aanmerking komt voor een functie bij MEV en/of andere zaken die nodig zijn om de totstandkoming van een dienstverband te realiseren;
  • het beantwoorden van uw vragen en het voeren van overleg c.q. onderhandelingen met u als potentiële opdrachtgever.

Wij zullen uw persoonsgegevens niet voor andere dan bovengenoemde doeleinden verwerken, tenzij u voorafgaande schriftelijke toestemming hebt gegeven en/of wij dit op grond van de wet mogen of moeten doen.

Hoe kan u uw persoonsgegevens bekijken, wijzigen of laten verwijderen?

Een verzoek tot het inzien, wijzigen of verwijderen van persoonsgegevens kan worden gedaan door een e-mail te sturen aan: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
Voordat wij iets ondernemen naar aanleiding van uw verzoek, en/of informatie aan u verstrekken, zullen wij uw identiteit moeten verifiëren en kunnen vaststellen. Binnen 4 weken zal u van ons een reactie ontvangen op uw verzoek.

Welke rechten heeft u nog meer?

U hebt het recht tegen de verwerking van persoonsgegevens bezwaar te maken indien daar in uw specifieke situatie redenen voor zijn.

Ook heb u het recht op beperking van verwerking. Dit recht houdt in dat u om beperking van verwerking van uw persoonsgegevens kunt verzoeken als de juistheid daarvan niet vaststaat, als de verwerking onrechtmatig is en/of MEV zich zou verzetten tegen het wissen van de gegevens terwijl MEV de persoonsgegevens niet meer nodig heeft en u deze wel nodig heeft en bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking.

Daarnaast heeft u het recht op overdraagbaarheid van gegevens. Dit betekent dat u uw persoonsgegevens die aan ons zijn verstrekt bij ons kunt opvragen en verkrijgen om deze aan een andere partij over te dragen.

Wanneer u gebruik wil maken van een van deze rechten kunt u een verzoek per e-mail richten aan: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Voordat wij iets ondernemen naar aanleiding van uw verzoek, en/of informatie aan u verstrekken, zullen wij uw identiteit moeten verifiëren en kunnen vaststellen. Binnen 4 weken zal u van ons een reactie ontvangen op uw verzoek.

Wat is de bewaartermijn van de persoonsgegevens?

De persoonsgegevens worden door MEV gebruikt en bewaard conform hetgeen hierover in de wet- en regelgeving is bepaald, namelijk niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor de gegeven worden verzameld en worden verwerkt.

Met wie delen wij uw gegevens?

Wij verstrekken uw gegevens niet aan derde partijen zonder vooraf gegeven schriftelijke toestemming, tenzij dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst of als MEV op basis van wet- of regelgeving hiertoe verplicht is. Wij kunnen onder omstandigheden en op verzoek van een bevoegde autoriteit verplicht zijn uw gegevens te delen met politie, justitie, toezichthouders en de Belastingdienst. Ook kan een rechter ons bevelen gegevens te overleggen.

Beveiliging

MEV gaat uiterst zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Wij hebben passende technische en organisatorische maatgelen genomen om uw gegevens te beschermen tegen verlies, misbruik, oneigenlijke verwerking of onrechtmatig gebruik. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de Gegevens afgeschermd is en dat onze voorzorgsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Daarnaast maakt MEV gebruik van SSL-certificaten ten behoeve van de veilige overdracht van uw gegevens en communicatie. Er wordt ook gebruik gemaakt van de geldende standaarden voor informatiebeveiliging zoals een firewall en versleutelingsmaatregelen ter voorkomen van toegang tot gegevens door onbevoegde derden. De data worden beheerd en opgeslagen op locaties die technisch beveiligd zijn.

Contact

U kunt contact met ons opnemen naar aanleiding van dit privacy beleid per e-mail op het
e-mailadres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
Als u een klacht wil dienen over onze verwerking van uw persoonsgegeven kun u dit doen bij en door contact op te nemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.